Welzijn

Beweegtuin geopend

Met een strartdchot heeft wethouder Ard Kleijer de beweegtuin bij De Schauw geopend